Software - Hardware - IT Services
Hãng Microsoft
Microsoft
Microsoft là một tập đoàn đa quốc gia của Hoa Kỳ đặt trụ sở chính tại Redmond, Washington; chuyên phát triển, sản xuất, kinh doanh bản quyền phần mềm và hỗ trợ trên diện rộng các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến máy tính.

Phần mềm văn phòng Phần mềm văn phòng

Hệ điều hành - Phần mềm hệ thống Hệ điều hành - Phần mềm hệ thống

Phần mềm tiện ích Phần mềm tiện ích

Phần mềm lập trình Phần mềm lập trình