Software - Hardware - IT Services
Hãng Veritas
Veritas
Veritas chuyên về các phần mềm quản lý lưu trữ bao gồm phiên bản thương mại đầu tiên của journaling file system, VxFS, VxVM, VCS; phiên bản dành cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ.

Hệ điều hành - Phần mềm hệ thống Hệ điều hành - Phần mềm hệ thống